Kanał Wyżej
Ewidencje i rejestry

Przedszkole prowadzi następujące ewidencje i rejestry:
- Ewidencja dzieci  6-letnich (realizacja obowiązku szkolnego)
- Ewidencja wyjść służbowych
- Ewidencja środków trwałych
- Ewidencja akt osobowych
- Ewidencja pieczęci i kluczy służbowych
- Ewidencja czasu pracy  
- Rejestr użytkowników systemów teleinformatycznych
- Rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora
- Rejestr umów zawieranych przez placówkę
- Rejestr zastępstw nauczycieli
- Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
- Rejestr skarg i wniosków
- Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych
- Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
- Księga protokołów Rady Pedagogicznej
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa