Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

Przedszkole prowadzi następujące ewidencje i rejestry:

- Ewidencja dzieci  6-letnich (realizacja obowiązku szkolnego)

- Ewidencja wyjść służbowych

- Ewidencja środków trwałych

- Ewidencja akt osobowych

- Ewidencja pieczęci i kluczy służbowych

- Ewidencja czasu pracy  

- Rejestr użytkowników systemów teleinformatycznych

- Rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora

- Rejestr umów zawieranych przez placówkę

- Rejestr zastępstw nauczycieli

- Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

- Rejestr skarg i wniosków

- Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych

- Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

- Księga protokołów Rady Pedagogicznej

 


Wprowadził Spurek Barbara 2012-11-15
Aktualizujący Spurek Barbara 2020-02-23
Zatwierdzający Spurek Barbara 2020-02-23
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-02-24
Wersja standardowa